Diễn đn của người dn Quảng Ngi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 June 18, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Kiến thức, tài liệu
OBAMACARE LẠI GẶP TRỞ NGẠI LỚN
VŨ LINH
Các bài liên quan:
    OBAMACARE: LẮT LO CỦA THỂ CHẾ DN CHỦ
    ĐẠO LUẬT CẢI TỔ Y TẾ V CC QUYỀN LỢI MEDICARE MỚI
    BNG MA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA OBAMA
    TM HIỂU VỀ CẢI CCH Y TẾ Ở MỸ
    CẢI TỔ Y TẾ: NHỮNG DỮ-LIỆU MỚI
    DOCTOR SHORTAGE LIKELY TO WORSEN WITH HEALTH LAW
    LUẬT CẢI TỔ Y TẾ V TỐI CAO PHP VIỆN
    LUẬT CẢI TỔ Y TẾ LM NGUY

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh