Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 May 26, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Hải Quân - Thế Giới
THIẾT-GIÁP HẠM “CÓ HUÔNG” SCHARNHORST
LÊ CHÁNH THIÊM
Các bài liên quan:
    ĐẠI CHIẾN HẠM YAMATO: TUYỆT VỌNG VÀ BI HÙNG (Phi Hồ)
    THIẾT GIÁP HẠM LỚN NHẤT CHƯA TỪNG CÓ ĐƯỢC GỬI ĐI TRONG MỘT CUỘC CHẠY ĐUA TỰ SÁT CHỐNG LẠI QUÂN ĐỘI HOA KỲ
    ĐÁNH CH̀M THIẾT GIÁP HẠM YAMATO TRONG THẾ CHIẾN 2 MỘT BIỂU TƯỢNG CHO CUỘC CHIẾN ĐIÊN CUỒNG CỦA NHẬT.
    THIẾT GIÁP HẠM MISSOURI VÀ KHÚC KHẢI HOÀN CA CỦA HẢI QUÂN MỸ
    THIẾT GIÁP HẠM YAMATO: BẢN BI HÙNG CA CỦA HẢI QUÂN NHẬT BẢN

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh