Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 July 13, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Kiến thức, tài liệu
15 RỦI RO LỚN NHẤT CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Webmaster
Các bài liên quan:
    BÍ MẬT ẨN GIẤU CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - TRUNG TÂM DỮ LIỆU
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ BIẾN ĐỔI THẾ GIỚI VẬT CHẤT NHƯ THẾ NÀO?
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ RĂN ĐE NHƯ THẾ NÀO
    CÓ CON NGƯỜI TRONG MÁY KHÔNG? TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHIẾN TRANH TRONG TƯƠNG LAI.
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐANG ĐỊNH NGHĨA LẠI CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG NHƯ THẾ NÀO?
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐĂ T̀M RA CÁCH ĐÁNH LỪA CON NGƯỜI
    MỘT THẾ GIỚI BỊ CHIA RẼ V̀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
    TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: KẾT HỢP SỨ MỆNH, HỆ THỐNG VÀ DỮ LIỆU
    GIÁM ĐỐC NSA CÔNG BỐ TRUNG TÂM AN NINH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO MỚI, “ĐẦU MỐI” CHO VIỆC SỬ DỤNG AI CỦA CHÍNH PHỦ, NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PH̉NG
    HOA THỊNH ĐỐN CÁ ĐỘ VÀO CHIẾN TRANH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh