Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 December 06, 2023
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Kiến thức, tài liệu
DIỄN VĂN CỦA T.T. DONALD TRUMP TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH APEC, ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM
Webmaster
Các bài liên quan:
    TRUNG CỘNG MUỐN G̀ Ở TRUMP?
    THÂM Ư ĐẰNG SAU BÀI DIỄN VĂN CỦA DONALD TRUMP VỀ HAI BÀ TRƯNG (Dương Hoài Linh)
    REMARKS BY PRESIDENT TRUMP AT APEC CEO SUMMIT. DA NANG VIETNAM
    ĐA SỐ NGƯỜI DÂN TRUNG CỘNG THÍCH TRUMP

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh