Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 October 04, 2023
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Y học & đời sống
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VI TRÙNG (VIRUSES) VÀ VI KHUẨN (BACTERIA) (Nguyễn Minh Tâm dịch)
Webmaster
Các bài liên quan:
    KẾ HOẠCH QUÉT SẠCH NƯỚC MỸ CỦA TƯỚNG TRUNG CỘNG (Tŕ Hạo Điền, Chi Haotian).
    NHỮNG BÍ ẨN QUÁI DỊ CỦA DỊCH CORONA, CHIẾN TRANH SINH HỌC DẦN LỘ DIỆN?
    SỰ LÂY LAN CỦA CORONAVIRUS VÀ THẾ GIỚI PHẢI TRẢ GIÁ CHO SỰ CAI TRỊ ĐỘC TÀI CỦA TRUNG CỘNG
    CORONAVIRUS: WHAT IS IT?
    CORONAVIRUS: WHERE?
    VIRUS CORONA LÀ CĂN BỆNH CỦA CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ TRUNG CỘNG
    “VIÊM PHỔI VŨ HÁN” LIÊN QUAN ĐẾN VŨ KHÍ SINH HÓA BÍ MẬT CỦA BẮC KINH (Minh Tú)

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh