Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 18, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Trang Anh ngữ
TRANSCRIPT PRESIDENT DONALD TRUMP RALLY SPEECH AT MANCHESTER, NEW HAMPSHIRE ON FEBRUARY 12.2020.
Webmaster
Các bài liên quan:
    PHE BẢO THỦ ĐẢ KÍCH PELOSI V̀ ĐĂ XÉ BẢN SAO “BÀI THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG CỦA T.T. TRUMP ĐỌC Ở QUỐC HỘI
    TOÀN VĂN THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG NĂM 2020 CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP
    PRESIDENT DONALD TRUMP’S 2020 STATE OF THE UNION ADDRESS, ANNOTATED

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh