Diễn đn của người dn Quảng Ngi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 May 29, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

Tác giả
Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT
Tất cả các bài của tác giả Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT:
    TỪ EM VNG TỎA CNH SEN - Thơ (Kim văn) - Nov 18, 2014
    TIẾNG SNG LẠNH VỖ ĐI BỜ KIM CỔ - Thơ (Kim văn) - May 15, 2012
    CẦU TIN - Đất nước, con người - Nov 16, 2011
    TI MI YU HOI TIẾNG NƯỚC TI - Thơ (Kim văn) - Jan 08, 2010
    Thơ Nhạc: CHỜ NHAU NH - Thơ (Kim văn) - Jan 29, 2009
    Thơ Nhạc: TRƯỚC MỘ CỤ ĐỒ - Thơ (Kim văn) - Jan 29, 2009
    Tho Nhạc: MAI NỞ LNG XUN. - Thơ (Kim văn) - Jan 29, 2009
    Thơ Nhạc: MI CỎ DẠI - Thơ (Kim văn) - Jan 29, 2009
    Thơ Nhạc: CẢM KHI ĐM TRỪ TỊCH - Thơ (Kim văn) - Jan 28, 2009
    Thơ Nhạc: CẢM KHI "XUN DẠ" - Thơ (Kim văn) - Jan 28, 2009
    Diễn ngm: NGY DỰNG BNH MINH - Thơ (Kim văn) - Jan 15, 2009
    ĐI MẮT ƯỚT - Thơ (Kim văn) - Jan 15, 2009
    Thơ Nhạc: SINH TỬ GIẤC... - Thơ (Kim văn) - Jan 15, 2009
    RỪNG NGN NGỮ... - Thơ (Kim văn) - Jan 15, 2009
    QUẢNG NGI, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - Đất nước, con người - Jan 11, 2009
    MAI NỞ LNG XUN - Thơ (Kim văn) - Jan 10, 2009
    Thơ Nhạc TRONG V VN K ỨC - Thơ (Kim văn) - Nov 14, 2008
    MU TRĂNG LỮ THỨ - Thơ (Kim văn) - Apr 08, 2008
    THƠ GIEO LNG NGUYỆT - Thơ (Kim văn) - Mar 31, 2008
    ĐỌC THƠ NGUYỄN TRI - Thơ (Kim văn) - Mar 31, 2008
    LNG ĐNG SƯƠNG KHUYA. - Thơ (Kim văn) - Mar 31, 2008
    CI VĂN-CHƯƠNG - Thơ (Kim văn) - Mar 31, 2008
    RỦ O THONG DONG - Thơ (Kim văn) - Jul 10, 2007
    GIỞ LẠI TRANG KIỀU - Thơ (Kim văn) - Jul 09, 2007
    VỀ THĂM QU CẢM TC - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh