Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 18, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

Tác giả
ĐỨC HẠNH
Tất cả các bài của tác giả ĐỨC HẠNH:
    Thơ Xướng Họa: THÁNH LỄ HÔN PHỐI - Thơ (Kim văn) - Jan 14, 2024
    Thơ Xướng Họa: XUÂN HIỆP THÔNG - Thơ (Kim văn) - Jan 28, 2023
    Thơ Xướng Họa: CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023. - Thơ (Kim văn) - Dec 30, 2022
    Thơ Xướng Họa: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2019 - Thơ (Kim văn) - Dec 22, 2019
    Thơ Xướng Họa: TĨNH LẶNG - Thơ (Kim văn) - Mar 03, 2019
    D̉NG SÔNG QUÊ HƯƠNG - Thơ (Kim văn) - Apr 18, 2018
    NHỚ NHỮNG MÙA XUÂN - Thơ (Kim văn) - Apr 08, 2018
    Thơ Xướng Họa: MỤC TỬ NHÂN LÀNH - Thơ (Kim văn) - Mar 16, 2018
    Thơ Xướng Họa: TIẾNG HÁT NÀNG THƠ! - Thơ (Kim văn) - Mar 16, 2018
    Thơ Xướng Họa: TRĂNG & THƠ - Thơ (Kim văn) - Mar 17, 2017
    Thơ Xướng Họa: LÊN TRỜI - Thơ (Kim văn) - Mar 11, 2017
    Thơ Xướng Họa: THƠ KƯ THÁNG 10 - Thơ (Kim văn) - Oct 15, 2016
    Thơ Xướng Hoa: CHIẾC BÓNG BÊN LỀ - Thơ (Kim văn) - Oct 11, 2016
    Thơ Xướng Họa: CẢM TÁC “TRANG SỬ VIỆT - Thơ (Kim văn) - Sep 21, 2016
    Thơ Xướng Họa: BÚT NGHIỆP ​ - Thơ (Kim văn) - Sep 14, 2016
    THƠ XƯỚNG HỌA - Thơ (Kim văn) - Aug 03, 2016
    Thơ Xướng Họa: FORMOSA THÚ NHẬN - Thơ (Kim văn) - Aug 02, 2016
    Thơ Xướng Họa: LẦN CUỐI CHO EM - Thơ (Kim văn) - Aug 02, 2016
    Thơ Xướng Họa: NGUYỆT SẦU & CUỒNG SÓNG. - Thơ (Kim văn) - Jun 29, 2016
    Thơ Xướng Họa: CƠI TẠM - Thơ (Kim văn) - Jun 26, 2016
    Thơ Xướng Họa: DẤU ẤN T̀NH ĐẦU - Thơ (Kim văn) - Jun 26, 2016
    Thơ Xướng Họa: TỰ SỰ. LEO NÚI, CHUNG THỦY. - Thơ (Kim văn) - Jun 26, 2016
    Thơ Xướng Họa: ĐỨC TRẦN HƯNG ĐẠO - Thơ (Kim văn) - Jun 25, 2016
    Thơ Xướng Họa: THIÊN TÀO CẢM THÔNG - Thơ (Kim văn) - Jun 16, 2016
    MỪNG THÁNH LỄ TẠ ƠN CHA CỐ PHÊRÔ TRẦN VĂN TIẾN - Thơ (Kim văn) - Jun 16, 2016
    T̀NH TRỌN VẸN - Thơ (Kim văn) - Jun 07, 2016
    Thơ Xướng Họa: DÂN SINH KIẾN NGHỊ, BẤT AN. - Thơ (Kim văn) - Jun 01, 2016
    Thơ Xướng Họa: HOA NHÂN ÁI, VIỆT MỸ BANG GIAO, THIÊN ĐỊNH. - Thơ (Kim văn) - Jun 01, 2016
    Thơ Xướng Họa: PHẢN ĐƯỜNG PHỤC VIỆT, LỜI MẸ - Thơ (Kim văn) - May 26, 2016
    Thơ Xướng Họa: CHÂN THƠ, TRĂNG THƠ, MỘNG TƯƠI - Thơ (Kim văn) - May 26, 2016
    Thơ Xướng Họa: PH̉NG TRANH - Thơ (Kim văn) - May 26, 2016
    Thơ Xướng họa: SÔNG QUÊ, BẤT AN, THẾ CỜ, GẶP NẠN - Thơ (Kim văn) - Apr 13, 2016
    MỘNG XUÂN - Thơ (Kim văn) - Mar 28, 2016
    Thơ Xướng Họa: MỪNG PHỤC SINH - Thơ (Kim văn) - Mar 28, 2016
    Thơ Xướng Họa: CẠN Ư - Thơ (Kim văn) - Mar 27, 2016
    Thơ Xướng Họa: DUYÊN THƠ – MỘNG MỊ - ƯỚC AO - Thơ (Kim văn) - Mar 23, 2016
    Thơ Xướng Họa: NĂM ĐĂ QUA - Thơ (Kim văn) - Mar 05, 2016
    Thơ Xướng Họa: CHỜ THƠ VỀ - Thơ (Kim văn) - Mar 05, 2016
    Thơ Xướng Họa: VỊNH CÁI TRỐNG CHẦU - Thơ (Kim văn) - Mar 05, 2016
    Thơ Xướng Họa: TÂM SỰ GÁI LỠ TH̀ - Thơ (Kim văn) - Mar 05, 2016
    Thơ Xướng Họa: GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN - Thơ (Kim văn) - Feb 08, 2016
    HỒNG SƠN LIỆP HỘ PHÚ (Du Phong Trần Ngọc Chí) - Văn học - Feb 06, 2016
    Thơ Xướng họa: KƯ ỨC MÙA SAO SÁNG - Thơ (Kim văn) - Dec 27, 2015
    Thơ Xướng Họa: GIÁNG SINH HỒNG ÂN - Thơ (Kim văn) - Dec 27, 2015
    Thơ Xướng Họa: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - Thơ (Kim văn) - Dec 27, 2015
    Thơ Xướng Họa: THƠ H̉A THẾ SỰ - Thơ (Kim văn) - Dec 12, 2015
    Thơ Xướng Họa: Họa thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ - Thơ (Kim văn) - Dec 12, 2015
    Thơ Xướng Họa: KHOA HỌC VÀ L̉NG NHÂN - Thơ (Kim văn) - Dec 12, 2015
    Thơ Xướng Họa: DỌN NẺO & MỤC TỬ NHÂN TỪ - Thơ (Kim văn) - Dec 12, 2015
    Thơ Xướng Họa: NGUYỄN Đ̀NH CHIỂU - Thơ (Kim văn) - Oct 16, 2015
    THƠ XƯỚNG HỌA II - Thơ (Kim văn) - Oct 16, 2015
    THƠ XƯỚNG HỌA I - Thơ (Kim văn) - Oct 16, 2015
    Thơ Xướng Họa - Thơ (Kim văn) - Oct 14, 2015
    Thơ Xướng Họa: ĐÈO BA DỘI - Thơ (Kim văn) - Sep 14, 2015
    Thơ Xướng Họa: ĐÊM HẢI ĐẢO - Thơ (Kim văn) - Sep 02, 2015
    Thơ Xướng Họa: KHOA HỌC VÀ NHÂN SINH - Thơ (Kim văn) - Aug 17, 2015
    Thơ Xướng Họa: TRĂNG NGỦ - Thơ (Kim văn) - Aug 17, 2015
    Thơ Xướng Họa: DẠI KHÔN - Thơ (Kim văn) - Aug 17, 2015
    Thơ Xướng Họa: TRANH HAI TỐ NỮ - Thơ (Kim văn) - Jul 30, 2015
    Thơ Xướng Họa: CÔNG LƯ - Thơ (Kim văn) - Jun 29, 2015
    Thơ Xướng Họa: NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ (Kim văn) - Jun 17, 2015
    Thơ Xướng Họa: HƯƠNG XUÂN - Thơ (Kim văn) - Jun 03, 2015
    Thơ Xướng Hoạ: KẼM TRỐNG - Thơ (Kim văn) - May 31, 2015
    Thơ Xướng Họa: NHỚ MĂI T̀NH NGƯỜI - Thơ (Kim văn) - Apr 26, 2015
    Thơ Xướng Họa: TIẾNG GỌI NON SÔNG - Thơ (Kim văn) - Apr 19, 2015
    Thơ Xướng Họa: CUNG CHÚC TÂN XUÂN - Thơ (Kim văn) - Feb 16, 2015
    Thơ Xướng Họa: MỪNG ĐÓN NĂM MÙI - Thơ (Kim văn) - Feb 16, 2015
    Thơ Xướng Hoạ: TỰ T̀NH II - Thơ (Kim văn) - Feb 09, 2015
    MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - Thơ (Kim văn) - Dec 30, 2014
    Thơ Xướng Họa: TRÔNG ĐỢI - Thơ (Kim văn) - Dec 25, 2014
    Thơ Xướng Họa: CÔNG LƯ - Thơ (Kim văn) - Dec 21, 2014
    Thơ Xướng Họa: CHỚ NHẦM GƯƠNG - Thơ (Kim văn) - Dec 21, 2014
    Thơ Xướng Họa: KHUYÊN EM - Thơ (Kim văn) - Dec 09, 2014
    Thơ Xướng Họa: QUÊN - Thơ (Kim văn) - Dec 06, 2014
    Thơ Xướng Họa: LẠC HỒNG CHI TỬ - Thơ (Kim văn) - Dec 06, 2014
    VẪN YÊU… - Thơ (Kim văn) - Dec 01, 2014
    Thơ Xướng Họa: TỐT NGHIỆP & THẤT NGHIỆP - Thơ (Kim văn) - Nov 25, 2014
    NHỚ BỜ SÔNG - Thơ (Kim văn) - Nov 01, 2014
    NHÂN SINH & QUẢ BÓNG - Thơ (Kim văn) - Nov 01, 2014
    AI VẪN CHỜ AI - Thơ (Kim văn) - Nov 01, 2014

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh