Diễn đn của người dn Quảng Ngi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 June 25, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

Liên lạc

Cách thức & hướng dẫn ghi phần "Liên-lạc".

1. Trong cột "Tên" (ô đầu tiên, tính từ trên xuống),
xin quý vị ghi tên người mà quý vị cần liên lạc.

2. Cột "Địa chỉ email" (ô thứ nhì) xin ghi địa chỉ email của
quý vị để người quý vị muốn nhắn tin liên lạc lại với quý vị.

3. Ô "Về việc" (ô thứ 3), ghi tóm tắt “chủ đề” lời nhắn (ví dụ: nhắn
tin khẩn; cần liên lạc gấp, tìm thân nhân; ai biết liên lạc giúp...).

4. Phần "Nội-dung" để quý vị ghi chi-tiết về những thông tin cần thiết
người mình muốn tìm và cho một số tin tức cần thiết về quý vị để người
quý vị cần tìm có thể liên lạc lại (ví dụ: email số điện thoại, địa chỉ...

5. Nếu quý vị không muốn cho nhiều người biết thông tin về quý vị,
xin gởi về Ban điều hành, chúng tôi sẽ làm dây liên lạc cho quý vị.
Xin đánh máy (type) rõ ràng, chữ Việt có dấu thì càng tốt, cần viết
ngắn gọn nhưng cần đầy đủ chi tiết cần thiết trong tin nhắn.

6. Khi hoàn tất, xin click vào ô "Send". Lời nhắn của quý vị
sẽ đến Ban Điều-Hành. Sau khi xem lại, chúng tôi sẽ đăng lời nhắn.
 

Tên
Địa chỉ email
Về việc
Nội dung

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh