Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 October 16, 2017
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Nhạc
NGƯỜI LÍNH TRONG NHẠC NGUYỄN VĂN ĐÔNG (Lê Hữu)
BAN ĐIỀU HÀNH
Các bài liên quan:
    H̀NH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRONG NHẠC NGUYỄN VĂN ĐÔNG (Du Tử Lê)
    XUÂN VÀ NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG H̉A TRONG NHẠC VIỆT (Lê Hoàng Thanh)
    G̀A ĐẦU MỚI MÊ NHẠC SẾN (Vũ Thế Thành)
    NHẠC LÍNH (Trần Hữu Thục )
    TƯỞNG NHƯ C̉N NGƯỜI YÊU
Khúc t́nh ca hàng hàng lớp lớp, Hà Thanh ca
Chiều mưa biên giới, Giao Linh ca.
Sắc hoa màu nhớ, Như Quỳnh & Thế Sơn ca.

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về:

quangngai@nuiansongtra.net 
hay: 

nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006

 


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh