Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 May 28, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

Tác giả
NGUYỄN VĂN NGHỆ
Tất cả các bài của tác giả NGUYỄN VĂN NGHỆ:
    H̉A B̀NH LÀ ĐIỀU MUÔN DÂN ƯỚC TRÔNG MONG MỎI - Tạp văn, tùy bút - Dec 03, 2022
    AI ĐĂ CÓ CÔNG THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC: QUANG TRUNG HAY LÀ GIA LONG? - Biên khảo - Nov 07, 2022
    NGA XÂM LƯỢC UKRAINE? - Tạp văn, tùy bút - Mar 19, 2022
    TRỜI SINH VOLODYMYR ZELENSKY ĐỂ LĂNH ĐẠO CUỘC CHIẾN VỆ QUỐC CỦA NƯỚC UKRAINE - Kiến thức, tài liệu - Mar 15, 2022
    TỬ H̀NH BỌN THAM NHŨNG CÓ PHẢI XÀI LUẬT RỪNG KHÔNG? - Tạp văn, tùy bút - Oct 27, 2021
    TỘI RẤT NẶNG NHƯNG H̀NH PHẠT RẤT NHẸ - Tạp văn, tùy bút - Oct 15, 2021
    AI ĐĂ GÂY NÊN NHỮNG CÁI CHẾT THƯƠNG TÂM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CAI LẬY? - Tạp văn, tùy bút - May 23, 2021
    SỬ HỌC BỊ CHÍNH TRỊ HÓA TH̀ NGUYÊN TẮC TÔN TRỌNG SỰ THẬT BỊ VI PHẠM - Tạp văn, tùy bút - May 10, 2021
    CÁI XẤU VÀ TỘI ÁC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Tạp văn, tùy bút - Apr 19, 2021
    THÀNH KIẾN: “THEO ĐẠO LÀ THEO TÂY” CẦN XÓA BỎ! - Tạp văn, tùy bút - Nov 30, 2020
    CĂN BỆNH THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ĐĂ “NHẬP LƯ” - Tạp văn, tùy bút - Jul 13, 2020
    HUYỀN THOẠI LÀ G̀ MÀ GIỚI TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM LẠI THÍCH SỬ DỤNG NHƯ VẬY? - Văn (Kim văn) - Jun 20, 2020
    VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở ĐÀ NẴNG. - Tạp văn, tùy bút - Dec 27, 2019
    NGUY CẤP: VIỆT NAM ĐANG CẦN MỘT NỀN GIÁO DỤC KHÔNG NÓI DỐI - Tạp văn, tùy bút - Jun 12, 2019
    LỜI B̀NH VỀ BÀ THIÊN Y A NA TRONG “THIÊN Y TIÊN NỮ TRUYỆN KƯ” - Tạp văn, tùy bút - Apr 20, 2019
    KHÔNG BIẾT HỔ THẸN KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI - Tạp văn, tùy bút - Dec 17, 2018
    DO KHÔNG TU THÂN CHO NÊN CÁN BỘ QUAN CHỨC ĐĂ “ĂN” CỦA DÂN KHÔNG TỪ MỘT THỨ G̀! - Tạp văn, tùy bút - Oct 24, 2018
    LẦN GIỞ HIỆP ĐỊNH GENÈVE (20/07/1954) COI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN TỔNG TUYỂN CỬ KHÔNG? - Kiến thức, tài liệu - Aug 06, 2018
    TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT CÓ CHỐNG ĐỐI VIỆC VUA MINH MẠNG NỐI NGÔI VUA GIA LONG KHÔNG? - Biên khảo - Dec 09, 2017
    NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN KHÁM PHÁ THẤT CHÂU DƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ HOÀNG SA - Biên khảo - Oct 08, 2017
    Ư NGHĨA CỦA CHỮ “VĂN” TRONG TỪ “VĂN MIẾU”- VĂN MIẾU THỜ AI? - Tạp văn, tùy bút - Jun 20, 2017
    NGƯỢC D̉NG THỜI GIAN T̀M HIỂU CÁCH SẮP ĐẶT CÁC THẦN CHỦ TRONG BẢO KHÁM Ở GIAN GIỮA HƯNG MIẾU VÀ THẾ MIẾU. - Tạp văn, tùy bút - Jun 20, 2017
    CÁI NH̀N CỦA NGƯỜI XƯA VỀ ĐẢNG PHÁI - Kiến thức, tài liệu - Jan 18, 2017
    VÀI ĐÍNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN THOẠI NGỌC HẦU NGUYỄN VĂN THOẠI - Kiến thức, tài liệu - Sep 01, 2016
    VIỆT NAM: MÔN HỌC LỊCH SỬ TRONG QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI - Tạp văn, tùy bút - Dec 11, 2015
    BẢN THÂN CHỮ QUỐC NGỮ “CÓ TỘI” VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG? - Tạp văn, tùy bút - Nov 18, 2015
    AI LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ “CẢM HOÀI”? - Tạp văn, tùy bút - Nov 11, 2015
    NGHÊNH SẮC – HỒI SẮC; NHƯNG “NGHÊNH BÁC” LẠI KHÔNG “HỒI BÁC” - Tạp văn, tùy bút - Nov 08, 2015
    HOÀN CẢNH NAN GIẢI GIỮA NÓI THẬT VÀ NÓI KHÔNG THẬT - Tạp văn, tùy bút - Sep 15, 2015
    NÓI CÓ SÁCH – MÁCH CÓ CHỨNG - Tạp văn, tùy bút - Jul 10, 2015
    BỎ “TIÊN HỌC LỄ” TH̀ ĐẠO ĐỨC XĂ HỘI SẼ RA SAO? - Tạp văn, tùy bút - Jun 29, 2015
    CÂU NÓI: “QUÂN SỬ THẦN TỬ…PHỤ SỬ TỬ VONG…”... - Văn học - Jun 03, 2015
    ĐẦU XUÂN TÂM T̀NH CHUYỆN ĐẠO HIẾU - Tạp văn, tùy bút - Jan 26, 2015
    ĐẦU XUÂN CÙNG NH̀N LẠI CHIẾN THUẬT HẠ THÀNH NGỌC HỒI CỦA QUÂN TÂY SƠN - Kiến thức, tài liệu - Dec 30, 2014
    HAI MƯƠI BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ TRÊN ĐẢO LƯ SƠN - Đất nước, con người - Nov 10, 2014
    CHỮ KHIÊM TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY - Văn học - Nov 10, 2014

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh