Diễn đn của người dn Quảng Ngi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 May 24, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

Tác giả
PHƯƠNG-ĐNH
Tất cả các bài của tác giả PHƯƠNG-ĐNH:
    HỌC SOẠN VỚI TIỀU PHU THN - Đất nước, con người - Jan 03, 2016
    NĂM DẦN NI CHUYỆN CỌP - Phiếm luận - Mar 18, 2010
    XUN CANH DẦN... - Phiếm luận - Mar 14, 2010
    XUN ẤT-DẬU KỂ CHUYỆN C-K! - Phiếm luận - Jun 17, 2009
    AI L GIẶC? AI KHNG L GIẶC? - Tạp văn, tùy bút - Jun 17, 2009
    30 NĂM LẺ MẤY LẦN HỌA THƠ - Tạp văn, tùy bút - Aug 22, 2008
    VẸN TNH - Thơ (Kim văn) - Oct 25, 2007
    NĂM THN, NI CHUYỆN KHỈ. - Phiếm luận - Jul 19, 2007
    KHNG ĐỀ - Thơ (Kim văn) - Jun 20, 2007
    XUN VIỄN PHƯƠNG - Thơ (Kim văn) - May 20, 2007
    B-NHẠC V THIN-L M - Phiếm luận - Apr 25, 2007
    CON ƠI, HAI CHỮ NƯỚC NH! - Biên khảo - Apr 16, 2007
    QUN TRỌ ĐM MƯA - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007
    CHIẾC O NỮ SINH GIỮA ĐM TRỪ TỊCH - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007
    NHỚ BUỔI LM HNH - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007
    CHIỀU HOANG MY TRẮNG - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007
    LU CHIỀU NHỚ! - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007
    ĐỜI HẮT HIU RỒI, ƠI CỐ NHN! - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007
    BI THƠ CHƯA VẸN - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007
    45 NĂM TNH ĐẸP NHƯ THƠ - Thơ (Kim văn) - Apr 14, 2007
    CC QUAN TRẠNG AN NAM. - Phiếm luận - Apr 13, 2007
    TẢN-Đ V VĂN TẾ CHIU QUN. - Văn học - Sep 07, 2006
    XUN NĂM D: C K D NGỖNG. - Phiếm luận - Sep 07, 2006
    NĂM NGỰA LẾU-LO CHUYỆN NGỰA M CHƠI! - Phiếm luận - Jul 13, 2006
    NG L TRUNG ĐNH - Đất nước, con người - May 21, 2006

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh