Diễn đàn của người dân Quảng Ngăi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 March 24, 2023
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Kiến thức, tài liệu
DEEP FAKE LÀ G̀? (Lê Tấn Tài)
Webmaster
Các bài liên quan:
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐANG VƯƠN TỚI PHÍA SAU BỨC TƯỜNG TRẢ TIỀN CỦA BÁO
    BÍ ẨN CHƯA CÓ LỜI GIẢI: ROBOT AI ĐANG ĐIỀU KHIỂN CON NGƯỜI?
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XẤU XA BẠI HOẠI CHẲNG Ở ĐÂU XA MÀ Ở NGAY TRƯỚC MẮT CHÚNG TA
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHATBOTS CÓ THỂ THAY ĐỔI T̀M KIẾM TRỰC TUYẾN NHƯ THẾ NÀO.
    KHI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) ĐÀM PHÁN GIỎI HƠN CON NGƯỜI.
    MỸ VỪA TẠO RA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỌC NĂO NGƯỜI CHÍNH XÁC 97% (Bích Diệp)
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ SINH HỌC TỔNG HỢP LÀ TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HOA KỲ TRONG TƯƠNG LAI
    TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ TƯƠNG LAI CỦA CHIẾN TRANH

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh