Diễn đn của người dn Quảng Ngi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 June 18, 2024
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

Tác giả
VŨ ĐỨC T CHU
Tất cả các bài của tác giả VŨ ĐỨC T CHU:
    THEO MỘNG TA VỀ - Thơ (Kim văn) - Jun 11, 2020
    LY HỢP TAN - Thơ (Kim văn) - Apr 30, 2019
    TA, C MỘT THỜI - Thơ (Kim văn) - Feb 04, 2019
    THUYỀN THƠ - Thơ (Kim văn) - Mar 29, 2018
    DỰ TNH CŨNG SẦU - Thơ (Kim văn) - Mar 16, 2018
    ĐA THU PHAI - Thơ (Kim văn) - Nov 03, 2017
    MƯA - Thơ (Kim văn) - Nov 03, 2017
    TRI ĐẤT - Thơ (Kim văn) - Aug 01, 2017
    KHỔ CA - Thơ (Kim văn) - Aug 01, 2017
    TỔ QUỐC GỌI MNH - Thơ (Kim văn) - Apr 13, 2017
    NHỚ 100 DOLLARS - Thơ (Kim văn) - Feb 24, 2017
    KHC HONG HOA - Thơ (Kim văn) - Jan 16, 2017
    THIN CA - Thơ (Kim văn) - Oct 11, 2016
    LỜI GỬI TRAO - Thơ (Kim văn) - Sep 19, 2016
    CHỚM RỤNG - Thơ (Kim văn) - Sep 18, 2016
    LUN KHC CỔ CẦM - Thơ (Kim văn) - Jul 19, 2016
    ĐNG PHƯƠNG HỒNG - Thơ (Kim văn) - May 14, 2016
    BN HIN CHIỀU - Thơ (Kim văn) - Apr 02, 2016
    MA XUN TA NGẮM BIỂN - Thơ (Kim văn) - Jan 18, 2016
    CỎ BIẾC - Thơ (Kim văn) - Nov 30, 2015
    CHM THƠ MẸ - Thơ (Kim văn) - Sep 02, 2015
    BN CHN ĐO EO GI - Thơ (Kim văn) - Sep 02, 2015
    KHC TRẦM LUN - Thơ (Kim văn) - May 28, 2015
    LỜI RU NƯỚC MẮT - Thơ (Kim văn) - Apr 19, 2015
    KHC XUN - Thơ (Kim văn) - Feb 17, 2015
    NGUYN TIU CA - Thơ (Kim văn) - Feb 15, 2015
    MA XUN - Thơ (Kim văn) - Feb 09, 2015
    CỔ TCH VẦNG TRĂNG - Thơ (Kim văn) - Dec 26, 2014
    TRNG DƯƠNG CA - Thơ (Kim văn) - Nov 23, 2014
    VỀ THĂM CỔ LŨY - Thơ (Kim văn) - Nov 23, 2014
    VIỆT QUỐC - Thơ (Kim văn) - Oct 25, 2014
    TRĂNG GA BUỔI TN THU - Thơ (Kim văn) - Sep 24, 2014
    NGUYỆT KHC - Thơ (Kim văn) - Sep 24, 2014
    HONG YẾN - Thơ (Kim văn) - Sep 24, 2014
    NH NHẠC - Thơ (Kim văn) - Sep 24, 2014
    MỘ CA - Thơ (Kim văn) - Sep 06, 2014
    TRƯỜNG GIANG CA - Thơ (Kim văn) - Jun 26, 2014
    MẶT TRẬN PHA BIỂN ĐNG - Thơ (Kim văn) - May 25, 2014
    HỒN TRC TUYỆT - Thơ (Kim văn) - Apr 05, 2014
    BỐN MƯƠI NĂM - Thơ (Kim văn) - Mar 25, 2014
    TỬU ĐỒ CA - Thơ (Kim văn) - Mar 08, 2014
    MA XUN QUA ĐỒNG CỎ - Thơ (Kim văn) - Mar 08, 2014

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra@rocketmail.com 

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh